Alzheimer Ferrolterra

981 370 692

Identificarse

Login

Usuario
Password *
Lembrarme

Séguenos en...  

Terapias innovadoras

Investigamos e innovamos para ofrecer sempre novas terapias que melloren a calidade de vida dos nosos maiores...

Familias

Estamos para axudar ás familias. Axudarémosche cos trámites legais, prestámosche apoio psicolóxico...

Tratamento non farmacolóxico

Cada día, desenvolvemos terapias que permiten, xunto ao tratamento farmacolóxico, estimular aos nosos maiores e retardar o avance da enfermidade…

Formación

Como centro formador, programamos ao longo do ano accións e cursos, charlas e conferencias...

Máis cerca de ti

Estamos para ti nos nosos centros de día terapéuticos de Ferrol, pero tamén nos concellos da comarca...

Publicacións

Enfermidade de alzheimer  Enfermedad de alzheimer publicacion
Guia coidadores fagal  guia coidadores fagal castellano publicacion
Guia de musicoterapia  guia de musicoterapia publicaciones
Guia de reeducación psicomotriz  guia de reeducacion psicomotriz

Guia para persoas que coidan enfermos de alzheimer

 guia para personas que cuidan enfermos de alzheimer publicaciones
Recomendacións para a atención de persoas con dependencia  recomendaciones para la atencion de personas con dependencia publicaciones

Servizos

Familias

A atención psicolóxica a familiares coidadores de enfermos de alzhéimer e outras demencias é fundamental e precisa dunha serie de accións destinadas a ofrecer apoio ante as reaccións e dificultades emocionais que poden xurdir no coidador ao longo da enfermidade. A través das mesmas, AFAL axuda a favorecer a aceptación e un afrontamento adaptativo ao longo da evolución da enfermidade, fomentando comportamentos e emocións adecuadas á situación. Ademais, o apoio psicolóxico que brindamos permite acompañar e ofrecer soporte emocional para motivar ás familias no proceso do coidado.

 

Non só iso, ofrecemos espazos de formación e intercambio de experiencias con outras persoas que se atopan na mesma situación para evitar ou diminuír a percepción de soidade e illamento do coidador familiar e mellorar o manexo da sintomatoloxía propia da demencia. Ofrecemos apoio e asesoramento para reducir o risco de claudicación do coidador principal e fomentamos a idea de "coidarse para coidar".

 

O noso equipo de psicólogos ofrece os seguintes servizos:

 

  • Información, asesoramento e orientación: proporcionamos información á familia ante o diagnóstico e enfermidade; asesoramos sobre o manexo de síntomas, e orientamos sobre os tratamentos dispoñibles. Planteamos un asesoramento dacordo ás necesidades detectadas e recursos dispoñibles para facilitar o coidado e a relación coidador-coidado e fomentamos no coidado a percepción de autoeficacia nos coidados.

 

  • Reunións formativas para familiares: ofrecemos un lugar de encontro entre familiares e profesionais no cal se comparten coñecementos, dúbidas e experiencias para facilitar o coidado. Están orientados á mellora do coidado dotando ao familiar de recursos para o manexo da sintomatoloxía consecuente á enfermidade; mellorar a relación entre coidador-coidado, favorecer a posta en marcha de medidas de autocoidado e mellorar a percepción de autoeficacia que eviten sentimentos de frustración e de sobrecarga.

 

  • Grupos de axuda mutua: abrimos espazos terapéuticos que posibiliten o intercambio e o desenvolvemento persoal, así como o adecuado rol do coidador, evitando ou minimizando o Síndrome do Coidador. A través deles preténdese promover unha contorna de comprensión e aceptación; dotar á persoa de estratexias de afrontamento e recursos emocionais adaptativos; fomentar o sentimento de autoeficacia e autoestima; potenciar as relacións interpersoais, saír do illamento e fomentar que o coidador se coide adicando tempo a si mesmo.

 

  • Apoio psicolóxico individual: realizamos intervencións directas e personalizadas co coidador para a abordaxe de síntomas de sobrecarga. Mediante estas sesións realízase unha valoración individual sobre as dificultades actuais e trabállase para potenciar a expresión emocional, o fomento de estratexias de afrontamento adaptativas e de solución de problemas, así como o fomento de hábitos de autocoidado.

 

  • Sesións de psicoterapia: brindamos apoio psicoterapéutico individual a familiares que presenten, segundo a valoración diagnóstica previa, sintomatoloxía ansioso-depresiva.

 

  • Atención familiar e de mediación: este servizo está destinado a prestar apoio ao conxunto da familia para axudar no proceso de adaptación que supón o impacto do diagnóstico. O obxectivo desta abordaxe é axudar a unificar os coidados entre todos os membros da unidade familiar, alcanzar unha canle de comunicación adecuado entre eles que facilite a relación e minimizar os conflitos.

 

  • Atención no loito: con este servizo damos apoio no proceso de loito que en ocasións pode ser dificultoso asociado á perda dun familiar afectado pola enfermidade. Ofrécese un acompañamento ás familias ante a despedida, a asunción de novos roles  e a súa integración na comunidade.

Entidades colaboradoras

¡Faite Socio!

Axúdanos a levar a cabo os nosos proxectos

A túa axuda é importante, se queres colaborar connosco máis activamente, por favor, descarga o formulario correspondente e fáinolo chegar á nosa sede.

Contacta con nós

E-mail

Teléfono

Fax

Enderezo

afalferrolterra@afalferroterra.com

981 370 692

981 931 830

R/Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña)

Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas

Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior