Alzheimer Ferrolterra

981 370 692

Identificarse

Login

Usuario
Password *
Lembrarme

Séguenos en...  

Terapias innovadoras

Investigamos e innovamos para ofrecer sempre novas terapias que melloren a calidade de vida dos nosos maiores...

Familias

Estamos para axudar ás familias. Axudarémosche cos trámites legais, prestámosche apoio psicolóxico...

Tratamento non farmacolóxico

Cada día, desenvolvemos terapias que permiten, xunto ao tratamento farmacolóxico, estimular aos nosos maiores e retardar o avance da enfermidade…

Formación

Como centro formador, programamos ao longo do ano accións e cursos, charlas e conferencias...

Máis cerca de ti

Estamos para ti nos nosos centros de día terapéuticos de Ferrol, pero tamén nos concellos da comarca...

Publicacións

Enfermidade de alzheimer  Enfermedad de alzheimer publicacion
Guia coidadores fagal  guia coidadores fagal castellano publicacion
Guia de musicoterapia  guia de musicoterapia publicaciones
Guia de reeducación psicomotriz  guia de reeducacion psicomotriz

Guia para persoas que coidan enfermos de alzheimer

 guia para personas que cuidan enfermos de alzheimer publicaciones
Recomendacións para a atención de persoas con dependencia  recomendaciones para la atencion de personas con dependencia publicaciones

Servizos

Atención alzhéimer

Tan importante es el tratamiento farmacológico como el no farmacológico en la enfermedad de alzhéimer. De hecho, y a falta de cura, uno y otro se complementan a la perfección para contribuir a retardar el avance de la dolencia y también mejorar la calidad de vida de las personas. Cada día, los centros terapéuticos de AFAL Ferrolterra llevan a cabo una serie de terapias con las que cumplir este objetivo. Terapias con las que estimular las capacidades de los usuarios, adaptadas a la fase de la enfermedad en la que se encuentren y, sobre todo, que resulten atractivas y gratificantes para ellos.


Un equipo de profesionais guía as sesións, que se suceden ao longo de mañá e tarde. Técnicas e estratexias coas que activar, estimular e adestrar as capacidades e funcións cognitivas dos nosos usuarios a través de diferentes ferramentas. Pintura, manualidades, calceta, novas tecnoloxías, música... son moitos e variados os talleres. Para coñecelos, animámosche a que continúes lendo.

 

atencion realidadTerapia de Orientación á Realidade
A terapia de orientación á realidade (TOR) contempla un conxunto de técnicas mediante as cales a persoa toma conciencia da súa situación no tempo (orientación temporal), no espazo (orientación espacial) e respecto da súa propia persoa (orientación persoal). Proporciona á persoa unha maior comprensión daquilo que a rodea, e aumento a sensación de control e a autoestima. Con esta terapia preténdese evitar a desconexión coa contorna e manter as súas habilidades interpersoais. 

 

CognitivaPsicoestimulación cognitiva

Ofrecemos un conxunto de técnicas e estratexias coas que activar, estimular e adestrar as distintas capacidades e funcións cognitivas (percepción, atención, razoamento, abstracción, memoria, linguaxe, procesos de orientación e praxias). É importante traballar sobre as capacidades residuais da persoa para lograr evitar a frustración do enfermo. Esta terapia lévase a cabo mediante exercicios prácticos a nivel individual, cun enfoque lúdico a nivel global ou por medio das TIC's (estimulación cognitiva a través do ordenador).

 
terapias pinturaPintura e manualidades

Nestes obradoiros realízanse traballos manuais e creativos co fin de estimular as capacidades de psicomotricidade fina, capacidades cognitivas e psicoafectivas. O noso obxectivo é manter as capacidades e mellorar a autoestima das persoas con alzhéimer e outras demencias. Unha actividade sumamente gratificante para os participantes na que, en moitas ocasións, recuperan mesmo accións que os acompañaron ao longo da súa vida, como a costura, a calceta ou a pintura.

 
Actividades vida diariaActividades da vida diaria

Terapia coa que se adestran actividades da vida cotiá e estimúlanse as habilidades de desempeño necesarias para levar a cabo ditas actividades co fin de manter a maior autonomía posible das persoas afectadas. No marco destes obradoiros é habitual ver aos usuarios elaborando saborosas receitas de cociña que a posteriori degustan; poñer a mesa mentando os cubertos que necesitan segundo o menú, ou dar un paseo virtual polas rúas de Ferrol.

   

Talleres ocupacionalesTalleres ocupacionais
Levan a cabo actividades vinculadas aos seus gustos e intereses pasados ou presentes (calceta, costura, xogos de mesa...) co fin primordial de estimular as diferentes capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras das persoas afectadas de alzhéimer e outras demencias. De igual modo, neste tipo de obradoiros, o equipo de AFAL busca fomentar a participación satisfactoria na área de lecer da persoa afectada por alzhéimer e outras demencias. De aí o éxito da iniciativa.

 

ReminiscenciaReminiscencia

Téntase provocar unha evocación de situacións do pasado (mocidade ou infancia), activando o funcionamento e a reminiscencia da memoria remota e resaltando aspectos emocionais do recordo como: acontecementos históricos e persoais significativos para o individuo, sensacións, cheiros ou simplemente o recoñecemento de obxectos. Utilízanse recursos como fotografías, música, arquivos gravados, artigos de xornal do pasado, obxectos domésticos, conversacións, etc, co obxectivo de conservar a identidade do suxeito mediante a reactivación do seu pasado persoal.

 

MusicoterapiaMusicoterapia

Nestes obradoiros, AFAL recorre á música como ferramenta terapéutica para estimular as emocións e os recordos significativos da historia de vida de todos e cada un dos participantes na actividade. O obxectivo non é outro que conseguir aumentar a expresión física, xestual, verbal e emocional. Obxectivo garantido con esta terapia, realmente gratificante para os seus participantes e que foi xerme doutros moitos programas ideados polo equipo de AFAL Ferrolterra, como o Bingo Musical ou o programa "Notas que non se esquecen" (terapia de reprodución de listas musicais personalizadas a través de cascos).

 

Metodo montessoriMétodo Montessori

Constitúe un método dirixido fundamentalmente a persoas que se atopan nunha fase moderada severa da enfermidade de alzhéimer. A través desta terapia, o equipo de terapeutas de AFAL Ferrolterra proporciona tarefas adaptadas ás capacidades de todos e cada un dos participantes, co obxectivo de manter as habilidades necesarias para a realización das actividades da vida diaria, as destrezas cognitivas, afectivas e de psicomotricidade fina, entre outras.

 

Estimulacion cognitivaPsicomotricidade

Intervención terapéutica cuxo obxectivo é o desenvolvemento das posibilidades motrices, expresivas e creativas a partir do corpo, centrando a súa actividade e interese no movemento. A psicomotricidade está formada por un conxunto de actividades físicas controladas, realizadas de forma grupal ou individual, que inclúen unha serie de exercicios adaptados ás características psicofísicas dos usuarios. Tenta, a través do movemento, desenvolver e reforzar o recoñecemento e control do propio corpo, do espazo e o fomento da dimensión relacional da persoa.

 

Terapias asistidas animalesTerapia asistida con animais

Trátase dunha alternativa terapéutica que emprega o can como axente motivador para os maiores. Este tipo de terapia mellora o estado anímico, a autoestima e a confianza nun mesmo. Así mesmo, foméntase a comunicación xestual e oral, a socialización, a estimulación sensitiva e a reminiscencia. A nivel motor, conséguense beneficios na coordinación, os reflexos e a mobilidade articular. lévanse a cabo actividades de coidado do can, actividades de psicomotricidade  e actividades de estimulación cognitiva.

 

NaturaNatura: Estímulos vivos

Nace da necesidade de explorar opcións de intervención que supoñan na súa esencia unha fonte de estímulos nova. Natura ten unha visión integral da intervención desde o centro de día e  aproveita fundamentalmente estímulos que nos ofrece o medio natural combinándoos con sesións de reminiscencia e saídas terapéuticas.  Realízanse talleres de plantación e mantemento de diversas prantas dependendo da época do ano. Coas sesións de reminiscencia preténdese evocar recordos agradables vinculados á natureza.

 

EstimulanetEstimulanet

Permite ampliar os recursos para levar a cabo a psicoestimulación cognitiva co fin de manter as capacidades de linguaxe, atención, cálculo, praxe e memoria o máximo tempo posible. As sesións consisten en tratamentos de adestramento das funcións cognitivas mediante programas interactivos con pantallas táctiles. A súa finalidade é manter o estadío cognitivo basal; enriquecer a psicoestimulación cognitiva mediante fontes de estímulos a nivel visual e sonoro, e ofrecer unha actividade atractiva e satisfactoria.

 

Terapias en sociedadTerapias en sociedade

É un dos programas de referencia de AFAL. A través do mesmo, os maiores realizan actividades moi gratificantes para eles no exterior dos centros de día. Este tipo de patoloxías provocan que moitas veces a persoa que a padece se senta perdida, illada do mundo, polo que a entidade busca crear un contexto de vida estimulante. Neste sentido, o achegamento aos recursos comunitarios constitúe un elemento clave para conseguir a normalización do alzhéimer na sociedade.

Entidades colaboradoras

¡Faite Socio!

Axúdanos a levar a cabo os nosos proxectos

A túa axuda é importante, se queres colaborar connosco máis activamente, por favor, descarga o formulario correspondente e fáinolo chegar á nosa sede.

Contacta con nós

E-mail

Teléfono

Fax

Enderezo

afalferrolterra@afalferroterra.com

981 370 692

981 931 830

R/Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña)

Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas

Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior